INFO Billing

INFO Billing jest komplementarnym dla IFS Applications rozwiązaniem, stworzonym dla wsparcia pracy przedsiębiorstw dostarczających media. System wspiera procesy związane z obsługą Klienta od momentu złożenia wniosku po rozliczanie okresowych należności za dostawę mediów.

Billing-02-Large-554x1024

INFO Billing jest dedykowanym, branżowym komponentem produkcji firmy InfoConsulting stanowiącym integralną część światowej klasy systemu ERP – IFS Applications. System działa na podstawie jednej bazy danych IFS, co eliminuje problemy z uzgadnianiem informacji.

Billing, Billing – wsparcie dla firm dostarczających media

Aplikacja na terminale mobilne

Rejestracja odczytów (również radiowych, rozliczanie ryczałtów, wystawianie faktur na miejscu u Klienta.

Billing, Billing – wsparcie dla firm dostarczających media

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFO BILLING

Sprawniejsze zarządzanie procesem obsługi Klientów:

Rejestracja informacji niezbędnych do pojęcia i współpracy z Klientem

      – Szybkie i dokładne definiowanie parametrów usług

      – Szybka aktywizacja wpłat i dostęp do aktualnych informacji o saldach Klientów

      – Elektroniczny obieg dokumentów (workflow)

EFEKTYWNE WYLICZANIE NALEŻNOŚCI I ICH FAKTUROWANIE:

       – Automatyzacja fakturowania

       – Automatyzacja usług świadczonych Klientom

       – Autokontrola wyliczeń należnych okresowo za media

       – Możliwość drukowania faktur bezpośrednio po odczycie z terminala

Dwa główne, wspierane przez INFO Billing obszary biznesowe to Obsługa Klienta oraz wyliczanie i fakturowanie należności za media.

Szybki dostęp do ewidencjonowanych informacji możliwy jest dzięki naszym rozwiązaniom raportowym – INFO Reporting lub bardziej zaawansowanemu funkcjonalnie INFO Business Intelligence.

Dodatkowo, Klient zyskuje szereg korzyści wynikających z pełnej integracji rozwiązania billingowego z innymi elementami systemu – w szczególności obszarem finansowo-księgowym,

InfoBilling wraz z InfoReports i InfoBI stanowią kompletne rozwiązanie informatyczne dla przedsiębiorstw dostarczającym media.

InfoBilling